O nama

Istorijat fabrike počinje još davne 1886. godine, prvenstveno  kroz popravke teretnih železničkih vagona, kasnije i lokomotiva i putničkih vagona, kao i proizvodnju čeličnih konstrukcija i transportno-manipulacione  opreme  (kao  što  su dizalice, mosni  kranovi  i  dr.).  U  periodu  nakon  2000.  godine, proizvodni  program se  isprofilisao  na  popravku,  reviziju, rekonstrukciju  i  proizvodnju  novih  teretnih  vagona  i  njihovih rezervnih  delova.

U  martu  2011,  fabrika je privatizovana i menja naziv u Tatravagonka Bratstvo DOO.

Fabrika se prostire na površini od 17 hektara, strateški je veoma dobro locirana u jugozapadnom delu grada Subotice, a samo je ograda deli od željezničkog koridora Budimpešta – Beograd, Koridora X. Drumska konekcija obezbeđena je preko regionalnog puta Subotica – Novi Sad, a fabrika je samo 3 km udaljena od međunarodnog autoputa Budimpešta – Beograd. Površina pod objektima je 2,9 hektara; unutar fabrike postoji mreža od oko 7 km pruga, sa mogućim pristupom javnoj železničkoj mreži sa dve strane.

Delatnosti i Vizija

mapa